GAJ, vl. Nikola Vrečica i Biljana Crljenica

_
  • stolarija.gaj@live.com
  • gaj.stolarija@gmail.com
  • 098/183 – 2345
  • 091/575 - 6262
  • Duga Rijeka 12, 48312 Rasinja
  • OIB: 68878166274